Zadbaj o oświetlenie - bezpieczeństwo i wydajność

W przypadku miejsc pracy, ważne są poszczególne elementy. Jednym z nich jest oświetlenie, które powinno cechować się odpowiednimi parametrami. Oczywiście jednym z najbardziej wskazanych jest światło naturalne, jednak nie zawsze mamy do niego dostęp. Powodem są między innymi pory roku oraz pogoda. To sprawia, że jeżeli jest to możliwe wykorzystujemy oświetlenie sztuczne. Jest on wyjątkowo istotnym czynnikiem pracy, który wpływa na wydajność, precyzję, zmęczenie a nawet na zdrowie i życie. Należy jednocześnie zauważyć, że specyfika miejsca pracy, sprawia, ż inaczej należy niekiedy podejść do oświetlenia na stanowisku biurowym, w magazynie, zakładzie przemysłowym i w sklepie. Należy odpowiednio podejść do rodzaju oświetlenia tradycyjnego i awaryjnego. Kwestie te regulują właściwe przepisy i normy obowiązujące w naszym kraju.

Normy Techniczne Dotyczące Oświetlenia Podstawowego:

- PN-EN 124646 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach – to jest podstawowa norma, którą należy brać pod uwagę.

- PN-71/E-02034 – Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.

- PN-84/E-2035 – Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.

- PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

Normy Techniczne Dotycząc Oświetlenia Awaryjnego

- PN-EN 50172:2005. – System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1838:2005. – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 60598-2-22:2004. – Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

- PN-G 02600:1996.- Ochrona pracy w górnictwie. Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych PN-G 02601:1999. Ochrona pracy górnictwie. Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych. Podstawowe wymagania i badania.