Teren budowy - jak go zabezpieczyć?

W przypadku wielu prac istnieje ryzyko dla zdrowia ora życia. Jednak szczególnie wysokie ryzyko związane jest z pracami wykonywanymi na wysokości. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jednak istnieją liczne zwody, które są z takimi czynnościami bezpośrednio związane. Wliczyć tu można między innymi rozmaite usługi alpinistyczne, profesjonalne czyszczenie okien na zewnątrz biurowców, prace leśne i te związane z pracami budowlanymi oraz remontowymi. Jednym z odstawowych problemów jest kwestia upadku z dużej a nawet średniej wysokości. Powstałe wówczas uraz i uszkodzenia ciała stwarzają ryzyko dla zdrowia oraz życia pracowników. Inne ryzyko stwarzają potencjalnie wystające elementy konstrukcji oraz przemieszczające się obiekty. Wymusza to stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej. Należy tu zauważyć, że za pracę na wysokości, krajowe przepisy uważają już tę, która jest wykonywana, co najmniej 1,0 metra nad poziomem ziemi lub podłogi.

W takich przypadkach niezmiernie ważna jest odzież, odpowiednio dostosowana do potrzeb. Dotyczy to, między innymi obuwia, spełniającego nomy i atesty szczególnie, jeżeli chodzi o kwestie przyczepności. Dodatkowo należy pamiętać o ochronie głowy za sprawą odpowiedniego kasku lub hełmu. Pozwala to na uniknięcie obrażeń i uszkodzeń głowy spowodowanych przez uderzenie. Może to doprowadzić do zachwiania równowagi oraz utraty przytomności, co również może mieć negatywne skutki, włącznie z utratą przytomności. Ważna staje się tu jednocześnie widoczność, co powinno skłaniać do jaskrawych kamizelek.

Najważniejsze jednak są zabezpieczenia w postaci szelek, pasów, lin oraz zapięć, które wyhamują upadek w razie konieczności. Sama jednak ich obecność nie uratuje zdrowia oraz życia. Podstawą jest ich odpowiedni montaż, założenie oraz stan. Niewłaściwie ubrane zabezpieczeni nie chronią we właściwym stopniu, zaś uszkodzenia jeszcze bardziej wpływają na ewentualne ryzyko. Wszystko przez potencjalne przetarcia i im podobne powstałe podczas użytkowania problemy. Zmusza to do sprawdzania stanu zabezpieczeń przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu. Liny, taśmy oraz uprzęże muszą spełniać określone normy, jeżeli chcemy użytkować je w określonych przypadkach i sytuacjach.