Instrukcje BHP

W zakładach pracy, warsztatach, przedsiębiorstwach a nawet w biurach oprócz wydajności pracowników, ważnym elementem jest bezpieczeństwo pracowników. Można je odpowiednio rozwijać oraz podnosić rozmaitymi sposobami. Wiąże się to między innymi z prowadzeniem szkoleń oraz instalacja właściwych instrukcji. Te dotyczą rozmaitych kwestii, w tym między innymi zasad postępowania na wypadek pożaru, urazów, obsługi maszyn, urządzeń i zachowania się w określonych sytuacjach. Przepisy określają ich wygląd oraz to, w których miejscach powinny się one znaleźć. Postępując zgodnie z nimi można znacząco podnieść kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jest to jeden z ważniejszych celów takich instrukcji, które usprawniają również wykonywanie czynności i postępowania w przypadku awarii.