Hałas - stale niebezpieczny

Hałas towarzyszy nam od wielu lata a z racji stale rozwijającego się przemysłu, transportu i infrastruktury wzrasta również poziom hałasu. Jego poziom, rodzaj oraz natężenie jest bardzo zróżnicowany. Każdy człowiek nieco inaczej wykazuje swoja wrażliwość na dźwięk. Problem związany z hałasem jest znany od dawna, tym bardziej, że również może on być przyczyną choroby a nawet stać się przyczyną urazów słuchu i jego utraty. Jednocześnie, udało się określić bezpieczny poziom hałasu na poziomie do 80/85 dB (decybeli). Im dłużej osoba narażona jest na hałas, tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia słuchu.

To sprawia, że niezbędne staje się wykorzystanie odpowiednich środków z zakresu ochrony indywidualnej. W przypadku narządu słuchu, należą do nich stopery, słuchawki i nauszniki tłumiące (nakaskowe, nahełmowe). Jest tak szczególnie w przypadku zakładów pracy, magazynów, firm przemysłowych oraz warsztatów. Działające tam maszyny, urządzenia oraz pojazdy powodują hałas, który trwa niekiedy wiele godzin i przed nim również należy odpowiedni się zabezpieczyć. W zależności do modelu i specyfikacji, posiadają one określone właściwości tłumiące. Tym samym należy korzystać z modeli posiadających odpowiednie atesty i spełniających obowiązujące normy.

W przypadku stoperów do uszu coraz częściej można znaleźć rozwiązania o specjalnym kształcie, odpowiednio uformowane. Celem tego jest uniemożliwienie zbyt głębokiego umieszczenia ich w uchu. Może to doprowadzić do szkodzenia słuchu. Na materiał wybiera się często materiał odpowiedni pod względem elastyczności i trwałości.