Biuro - jak powinno wyglądać stanowisko?

Praca w biurze rzadko wydaje się niebezpieczna. Jednak nawet tam należy przestrzegać zasad oraz normom odpowiednich dla pracy biurowej. W dużej mierze dotyczy to stanowiska pracy, jego wyglądu, zasad tam obowiązujących i wielu innych czynników. Źle dobrane stanowisko pracy może skutkować wadami postawy i chorób zawodowych. Taka praca coraz częściej wiąże się z wykorzystaniem stanowiska komputerowego. Tu wymagana jest oczywiście wiedza oraz sprzęty, które będą dostosowane pod względem kształtu, wysokości oraz indywidualnych potrzeb każdego z pracowników. Ergonomia ma tu szczególne znaczenie, również, dlatego że wpływa na wydajność i jakość pracy. Przykładowo, odległość pracownikiem a monitorem powinna wynosić od 40 do 75 centymetrów, zaś między monitorami 60 centymetrów. Normy obowiązują również w przypadku odległości pomiędzy pracownikiem a tyłem innego/sąsiedniego monitora. Jest to wówczas 80 centymetrów. Odpowiednie wymagania dotyczą również biurka oraz krzesła. Ich odpowiednia wielkość, wysokość oraz oferowana przestrzeń powinna być odpowiednia dla sprawnej pracy i rozmieszczenia niezbędnych sprzętów oraz urządzeń. Wiąże się to jednocześnie z zachowaniem ładu oraz porządku na stanowisku, co znacznie ułatwia wykonywani czynności. Inna ważna zasada dotyczy postawy, która również jest niezmiernie ważna dla zachowania zdrowia przez długi czas.